Įmonės politika

UAB "BODESA" – viena didžiausių stiklo paketų ir grūdintų stiklų gamintojų Baltijos šalyse. Apie 80 proc. pagamintos produkcijos eksportuojama (daugiausiai į Estiją, Latviją, Lenkiją). Įmonės Klientai medinių, aliuminių ar plastikinių langų, durų, įvairių fasadinių pastatų konstrukcijų gamintojai, kurie savo gaminius parduoda ne tik Baltijos šalyse, bet ir Skandinavijos šalyse, Suomijoje, Danijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje, Belgijoje, JAV, Japonijoje bei kitose Pasaulio šalyse. Automatizuota gamyba ir daugiau nei 27 metų patirtis leidžia užtikrinti išskirtinę kokybę, matmenų tikslumą, gaminių hermetiškumą ir kitas atitinkamiems gaminiams reikalingas savybes. Nuolat investuodama į darbuotojus bei modernią ir naujovišką įrangą UAB „Bodesa" siekia visiems savo Klientams pateikti aukščiausios kokybės gaminius ir geriausią aptarnavimą už konkurencingas kainas.27 metai patirties
7000 m2 gamybos ploto
~170 darbuotojų
80% stiklo gaminių eksportuojame


Misija
UAB "Bodesa" misija - kurti pridėtinę vertę Klientams ir bendrovės akcininkams, užtikrinant aukštą gaminių kokybę, sąžiningą Klientų aptarnavimą bei skatinant Klientus pastatuose naudoti labiau aplinką tausojančius ir šiltnamio efektą Pasaulyje mažinančius gaminius.
Vertybės ir pagrindiniai principai

Profesionalumas
Kiekvienas Įmonės darbuotojas yra ir turi būti savo srities profesionalas. Profesionalumą mes suprantame kaip gebėjimą užduotus tikslus įvykdyti su kaupu (pranokstant ne tik mūsų Klientų, bet ir mūsų pačių lūkesčius). Nuolatinis siekis būti geriausiais savo srityje veda mus į aukštesnius profesionalumo lygmenis. Šis siekis – didžiulis iššūkis mums patiems, įgalinantis mus ne tik atlikti kasdieninį mūsų darbą nepriekaištingai, bet ir nuolatos tobulėti, semtis žinių, augti bei kiekvieną dieną auginti kitus, šalia esančius. Mums patinka tobulėti ir augti kartu su mūsų partneriais.

Sąžiningumas, objektyvumas ir teisingumas
Žinome, kad sąžiningumas yra dorovės principas, viena iš pamatinių doro elgesio nuostatų. Todėl sąžiningai laikomės visų teisės aktuose ir techniniuose reglamentuose nurodytų reikalavimų. Savo veikloje taip pat esame objektyvūs, sprendimus priimame vadovaudamiesi aiškiais vertinimo kriterijais, vengdami asmeniškumo ir emocijų.

Atsakomybė ir atsakingumas
Mes esame atsakingi visomis kryptimis: prieš mūsų Klientus; prieš vadovus, pavaldinius ir kolegas; prieš visuomenę ir bendruomenę; prieš save. Mes prisiimame atsakomybę už savo veiklą, nesidangstydami komandiniais sprendimais. Mes savo profesinę veiklą grindžiame asmenine atsakomybe už sprendimų ar veiklos rezultatų pasekmes, galimą naudą bei žalą, trumpalaikius ir ilgalaikius padarinius.

Patikimumas
Patikimumas mums – viena iš svarbiausių vertybių, kuriant solidų verslą bei formuojant tvirtą ir patikimą partnerystę, tvirtas ir patikimas darbuotojų komandas. Mes tesime duotus pažadus, nes vadovaujamės principu – pažadėk mažiau nei gali padaryti, bet padaryk daugiau nei gali pažadėti. Mes siekiame žodžio ir veiksmo vienybės, mes vykdome įsipareigojimus ir tokiu būdu išsaugome patikimos įmonės vardą.

Pagarba ir pavyzdingas elgesys
Mes gerbiame visų šalių, kuriose aktyviai veikiame, įstatymus. Mes gerbiame žmogaus teises ir laisves. Savo kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais mes nediskriminuojame atskirų asmenų ar visuomenės grupių. Mes elgiamės mandagiai, geranoriškai ir pakančiai, nepaisant asmens savybių, turtinės ar visuomeninės padėties, pažiūrų. Mes savo išvaizda, kalba ir elgesiu rodome pavyzdį, laikydamiesi visuotinai pripažintų elgesio taisyklių.

Istoriniai faktai

1996 m. UAB ,,BODESA“ įkūrimas ir veiklos pradžia. Aktyvesnė plėtra pradėta 1998 m., įkūrus 80 m2. gamybos cechą Spindulio g., Šiauliuose.

2000 m. Didėjant Klientų poreikiams ir užsakymų skaičiui įsigytos didesnės patalpos gamybai - 280 m2 ir 70 m2– administracijai, atidarytas pirmasis langų bei durų pardavimo salonas Pramonės g. 15, Šiauliuose.

2002 m. Gamybos patalpos didėja iki 600 m2. Kuršėnuose nuperkamos patalpos ir įrengiamas langų, durų pardavimo salonas.

2006 m. UAB ,,BODESA“ gamyba vėl naujose, 2700 m2  ploto, patalpose, J. Basanavičiaus g. 166 Šiauliuose. Į naujas patalpas perkelta sena ir diegiama nauja įranga: dvi ,,LISEC“ stiklo paketų surinkimo linijos, kompiuterizuotas ,,HEGLA“ stiklo raižymo stalas, kuris yra pilnai automatinis, t. y. sumažinta „žmogiško faktoriaus“ rizika, darbuotojai kontroliuoja tik stiklo raižymo procesą.

2007 m. Pradedama šiuolaikinių balkonų stiklinimo sistemų gamyba (naujai įrengtos patalpos). Tais pačiais metais įkurtas statybos padalinys, kurio specializacija - pastatų renovacija.

2008 m. Įsigyta nauja, pilnai automatizuota kompiuterinė sistema valdoma „LISEC“ stiklo paketų gamybos linija, ir įdiegta nauja taip pat „LISEC“ kompanijos gamybos proceso optimizavimo ir valdymo programa.

2012 m. Siekianti naudoti naujausias ir pažangiausias technologijas bei išlikti viena iš stiklo paketų gamintojų lyderių, įmonė vykdė investicinį gamybos modernizavimo projektą. Įsigyta automatinė stiklo paketų gamybos linija (LiSEC) bei vienas moderniausių pasaulyje rėmelių lankstymo įrenginys. Projekto finansavimui dalinai panaudotos ES struktūrinės paramos lėšos įgyvendinant JEREMIE iniciatyvą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą.

2014 m. Įmonė savo teritorijoje pastatė naują pastatą su sandėliu, į kurį persikėlė PVC gaminių padalinys. Atsiradus papildomo ploto esamose gamybinėse patalpose, buvo įsigyta įranga, leidžianti gaminti stiklo paketus, skirtus berėmiam fasadiniam stiklinimui (struktūrinius stiklo paketus).

2015 m. UAB “BODESA” investavo į laminuoto stiklo raižymo įrangą. Naujai įsigytas dalinai automatinis Bottero laminuoto stiklo raižymo įrenginys su stiklo sandėliavimo įranga.  Įsigyti įrengimai padidino UAB „Bodesa“ pajėgumus gaminant stiklo paketus su saugiais stiklais, praplėtė gaminamų stiklo paketų asortimentą, sumažino „žmogiškąjį faktorių“ gamyboje bei sumažino laminuotų stiklų atraižų kiekį (sumažėjo gamybinių atliekų).

2016 - 2018 m. UAB „BODESA“ įgyvendino ES SF finansuojamą projektą

UAB „BODESA“ sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Modernių technologijų diegimas UAB „BODESA“ kuriant naujus gamybos pajėgumus“. Įmonės projektas buvo vykdomas pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Regio Invest LT+“ ir finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.

Bendra investicinio projekto vertė – ~7,5 mln. Eur. Paramos suma – 2,1 mln. EUR.

Projekto tikslas – įmonės konkurencingumo ir produktyvumo didinimas, diegiant įmonės veikloje modernias technologijas. Projekto metu buvo vykdomi statybos ir rekonstrukcijos darbai, išplečiant gamybinių patalpų plotą, įsigyjama nauja kokybiška gamybinė ir programinė įranga, skirta stiklo paketų, grūdintų stiklų gamybai vykdyti.

Projektas prisidėjo prie naujos produkcijos (grūdintas stiklas, stiklai vidaus patalpų stiklo pertvaroms,) gamybos procesų inicijavimo ir jau gaminamų produktų gamybos apimčių didinimo. Įgyvendintas projektas leido kurti naujas darbo vietas, ženkliai padidinti įmonės darbo našumą, konkurencingumą, taip sudarydamas prielaidas pasiūlyti Lietuvos ir užsienio rinkoms naujus, kokybiškus ir itin patrauklios kainos gaminius.

Nuo 2019 m. UAB “BODESA” sėkmingai įgyvendina dar vieną ES SF finansuojamą projektą

UAB „BODESA“ nuo 2019 m. birželio mėn. sėkmingai įgyvendina dar vieną Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „UAB „Bodesa“ gamybos pajėgumų didinimas“, vykdomą pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Regio potencialas LT“ ir finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Bendra projekto vertė – 1.038.041 Eur. Paramos suma – 363.314 Eur. Projekto tikslas – didinti investicijas į modernių technologijų diegimą įmonės veikloje. Projekto metu įsigyjama nauja kokybiška gamybinė įranga, kuri leidžia ir leis gaminti didelės pridėtinės vertės gaminius, taip pat leis praplėsti įmonės gaminamos produkcijos asortimentą ar įmonei pačiai pasigaminti kai kuriuos produktus, kuriuos iki šiol įsigydavo iš tiekėjų, pavyzdžiui, priešgaisrinis stiklas, karščiu testuotas grūdintas stiklas. Projektas prisidės prie gamybos procesų spartinimo ir produktų gamybos apimčių didinimo. Įgyvendintas projektas leis padidinti įmonės darbo našumą, konkurencingumą, taip sudarydamas prielaidas pasiūlyti Lietuvos ir užsienio rinkoms kokybiškus, naujus ir itin patrauklios kainos gaminius.

2020 m. UAB “BODESA” įvykdė reorganizaciją. Statybų padalinio veikla buvo sustabdyta (atsisakyta toliau vykdyti šią veiklą), o langų padalinio veikla perkelta į naujai sukurtą kitą įmonę. UAB “Bodesa” nuo 2020-06-01 vykdo tik vieną veiklą – plokščiojo stiklo apdirbimas (stiklo paketų ir grūdintų stiklų gamyba).

2020 m. pab. UAB „BODESA“ pradeda įgyvendinti naują ES finansuojamą projektą

UAB „BODESA“ nuo 2020 m. gruodžio mėn. pradėjo įgyvendinti naują Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Saulės elektrinės įrengimas UAB „Bodesa“, vykdomą pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ ir finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Bendra projekto vertė – 691.361,90 Eur.

Paramos suma – 276.544,76 Eur.

Projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą UAB „BODESA“, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą.

Augantis suvartojamos energijos kiekis dėl plečiamos įmonės veiklos, gamybinio parko, skatina įmonę susimąstyti apie energijos taupymą, jos efektyvesnį panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. Tuo tikslu UAB „BODESA“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti saulės elektrinę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams. Įrangos įdiegimas leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą, mažinti produkcijos savikainą, didinti įmonės konkurencingumą rinkoje.

Bendrovės Vadovybė ĮSIPAREIGOJA
 • Prižiūrėti ir nuolat tobulinti Kokybės, Aplinkos apsaugos, Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO:45001:2018 standartų reikalavimus;
 • Inicijuoti nuolatinį darbuotojų profesinį tobulėjimą, skatinti ir palaikyti darbuotojų iniciatyvą puoselėjančią veiklos kokybę.
 • Siekti nuolatinio darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimo.
 • Sukurti tinkamas ir saugias darbo sąlygas darbuotojams, užtikrinti socialines garantijas.
 • Identifikuoti galimus pavojus, vertinti ir valdyti profesinę riziką, vykdyti nelaimingų atsitikimų, avarijų ir profesinių susirgimų prevenciją.
 • Tobulinti technologijos procesus, diegiant saugos požiūriu pažangias technologijas ir darbo metodus įrengiant darbo vietas, sudarant saugią ir sveiką darbo aplinką, parenkant darbo ir apsaugos priemones, taip pat užtikrinant ekonomišką žaliavų ir energetinių išteklių naudojimą.
 • Sistemingai šviesti ir mokyti darbuotojus, skatinti jų sąmoningumą ir atsakomybę už darbuotųjų saugą ir sveikatą, švarią aplinką.
 • Numatyti ir skirti išteklius, reikalingus Kokybės, Aplinkos apsaugos, Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų palaikymui ir nuolatiniam gerinimui.
 • Laikytis aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų Bendrovės veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų prisiimtų įsipareigojimų;
 • Bendradarbiauti su mūsų gaminių pirkėjais ir vartotojais, taip pat su tiekėjais ir partneriais, siekiant mažinti gaminių medžiagų imlumą;
 • Didinti apimtis gaminamų   produktų ir teikiamų paslaugų, darančių teigiamą poveikį energetinių resursų, skirtų šilumos gamybai, taupymui.
 • Mažinti atmosferos ir vandens taršą, atliekų susidarymą, tausoti gamtos išteklius;