ES SF parama finansuojami projektai

2020 m. pab. UAB „Bodesa“ pradeda įgyvendinti naują ES finansuojamą projektą

UAB „Bodesa“ nuo 2020 m. gruodžio mėn. pradėjo įgyvendinti naują Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Saulės elektrinės įrengimas UAB „Bodesa“, vykdomą pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ ir finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Bendra projekto vertė – 691.361,90 Eur.

Paramos suma – 276.544,76 Eur.

Projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą UAB „Bodesa“, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą.

 Augantis suvartojamos energijos kiekis dėl plečiamos įmonės veiklos, gamybinio parko, skatina įmonę susimąstyti apie energijos taupymą, jos efektyvesnį panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. Tuo tikslu UAB „Bodesa“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti saulės elektrinę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams. Įrangos įdiegimas leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą, mažinti produkcijos savikainą, didinti įmonės konkurencingumą rinkoje.

Nuo 2019 m. UAB “Bodesa” sėkmingai įgyvendina dar vieną ES SF finansuojamą projektą

UAB „Bodesa“ nuo 2019 m. birželio mėn. sėkmingai įgyvendina dar vieną Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „UAB „Bodesa“ gamybos pajėgumų didinimas“, vykdomą pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Regio potencialas LT“ ir finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Bendra projekto vertė – 1.038.041 Eur. Paramos suma – 363.314 Eur. Projekto tikslas – didinti investicijas į modernių technologijų diegimą įmonės veikloje. Projekto metu įsigyjama nauja kokybiška gamybinė įranga, kuri leidžia ir leis gaminti didelės pridėtinės vertės gaminius, taip pat leis praplėsti įmonės gaminamos produkcijos asortimentą ar įmonei pačiai pasigaminti kai kuriuos produktus, kuriuos iki šiol įsigydavo iš tiekėjų, pavyzdžiui, priešgaisrinis stiklas, karščiu testuotas grūdintas stiklas. Projektas prisidės prie gamybos procesų spartinimo ir produktų gamybos apimčių didinimo. Įgyvendintas projektas leis padidinti įmonės darbo našumą, konkurencingumą, taip sudarydamas prielaidas pasiūlyti Lietuvos ir užsienio rinkoms kokybiškus, naujus ir itin patrauklios kainos gaminius.

2016 - 2018 m. UAB „Bodesa“ įgyvendino ES SF finansuojamą projektą

UAB „Bodesa“ sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Modernių technologijų diegimas UAB „Bodesa“ kuriant naujus gamybos pajėgumus“. Įmonės projektas buvo vykdomas pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Regio Invest LT+“ ir finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.

Bendra investicinio projekto vertė – ~7,5 mln. Eur. Paramos suma – 2,1 mln. EUR.

Projekto tikslas – įmonės konkurencingumo ir produktyvumo didinimas, diegiant įmonės veikloje modernias technologijas. Projekto metu buvo vykdomi statybos ir rekonstrukcijos darbai, išplečiant gamybinių patalpų plotą, įsigyjama nauja kokybiška gamybinė ir programinė įranga, skirta stiklo paketų, grūdintų stiklų gamybai vykdyti.

Projektas prisidėjo prie naujos produkcijos (grūdintas stiklas, stiklai vidaus patalpų stiklo pertvaros) gamybos procesų inicijavimo ir jau gaminamų produktų gamybos apimčių didinimo. Įgyvendintas projektas leido kurti naujas darbo vietas, ženkliai padidinti įmonės darbo našumą, konkurencingumą, taip sudarydamas prielaidas pasiūlyti Lietuvos ir užsienio rinkoms naujus, kokybiškus ir itin patrauklios kainos gaminius.