Pasirinkite:
atgal

Naujienos

UAB „Bodesa“ skirtas ES finansavimas energijos vartojimo auditui atlikti

7 kovas
 
 
UAB „Bodesa“ kasmet suvartojamos energijos kiekis auga dėl plečiamos įmonės veiklos, didėjančio gamybinio parko, o tai skatina įmonę susimąstyti apie energijos taupymą, jos efektyvesnį panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. Tuo tikslu UAB „Bodesa“ planuoja atlikti energijos vartojimo auditą, kuris leistų identifikuoti, numatyti ir ateityje įgyvendinti įvairias priemones energijos vartojimo efektyvumui didinti. 
Projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimą įmonėje. 
Projekto pradžia: 2018 m. gruodžio 14 d.
Projekto pabaiga: 2019 m. birželio 13 d.
Projekto suma: 4.900,00 Eur. 
Projektas vykdytas pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Auditas pramonei LT“.
Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
atgal