Pasirinkite:
atgal

Apie mus

UAB “Bodesa” – viena didžiausių stiklo paketų gamintojų Baltijos šalyse. Įmonės ilgamečiai partneriai – didžiausi langų, durų bei įvairių konstrukcijų gamintojai Baltijos šalyse bei Lenkijoje, todėl UAB “Bodesa” gaminami stiklo paketai montuojami įvairiose pasaulio šalyse. Įmonė Lietuvoje taip pat žinoma ir dėl kitų savo padalinių veiklos – langų, durų, aliuminio konstrukcijų gamyba, montavimas bei pastatų renovacija. Nuolat investuodama į darbuotojus bei modernią ir naujovišką įrangą UAB „Bodesa“ siekia visiems savo klientams pateikti aukščiausios kokybės gaminius ir geriausią aptarnavimą už konkurencingas kainas.

Istoriniai faktai:
1996 m. UAB ,,Bodesa“ įkūrimas ir veiklos pradžia. Aktyvesnė plėtra pradėta 1998 m., įkūrus 80 m2. gamybos cechą Spindulio g., Šiauliuose.

2000 m. Didėjant klientų poreikiams ir užsakymų skaičiui buvo įsigytos didesnės patalpos gamybai - 280 m2 ir 70 m2– administracijai, atidarytas pirmasis langų bei durų pardavimo salonas Pramonės g. 15, Šiauliuose.

2002 m. Gamybos patalpos didėja iki 600 m2. Kuršėnuose nuperkamos patalpos ir įrengiamas langų, durų pardavimo salonas.

2006 m. UAB ,,Bodesa“ gamyba vėl naujose, 2700 m2  ploto patalpose, J. Basanavičiaus g. 166 Šiauliuose. Į naujas patalpas perkelta sena ir diegiama nauja įranga: dvi ,,LISEC“ stiklo paketų surinkimo linijos, kompiuterizuotas ,,HEGLA“ stiklo raižymo stalas, kuris yra pilnai automatinis, t. y. sumažinta „žmogiško faktoriaus“ rizika, darbuotojai kontroliuoja tik stiklo raižymo procesą.

2007 m. Pradedama šiuolaikinių balkonų stiklinimo sistemų gamyba (naujai įrengtos patalpos). Tais pačiais metais įkurtas statybos padalinys, kurio specializacija - pastatų renovacija.

2008 m. Įsigyta nauja, pilnai automatizuota kompiuterinė sistema valdoma „LISEC“ stiklo paketų gamybos linija, ir įdiegta nauja taip pat „LISEC“ kompanijos gamybos proceso optimizavimo ir valdymo programa.

2012 m. Siekianti naudoti naujausias ir pažangiausias technologijas bei išlikti viena iš stiklo paketų gamintojų lyderių, įmonė vykdė investicinį gamybos modernizavimo projektą. Įsigyta automatinė stiklo paketų gamybos linija (LiSEC) bei vienas moderniausių pasaulyje rėmelių lankstymo įrenginys. Projekto finansavimui dalinai panaudotos ES struktūrinės paramos lėšos įgyvendinant JEREMIE iniciatyvą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą.

2014 m. Įmonė savo teritorijoje pastatė naują pastatą su sandėliu, į kurį persikėlė PVC gaminių padalinys. Atsiradus papildomo ploto esamose gamybinėse patalpose, buvo įsigyta įranga, leidžianti gaminti stiklo paketus, skirtus berėmiam fasadiniam stiklinimui (struktūrinius stiklo paketus).

2015 m. UAB “Bodesa” investavo į laminuoto stiklo raižymo įrangą. Naujai įsigytas dalinai automatinis Bottero laminuoto stiklo raižymo įrenginys su stiklo sandėliavimo įranga.  Įsigyti įrengimai padidino UAB „Bodesa“ pajėgumus gaminant stiklo paketus su saugiais stiklais, praplėtė gaminamų stiklo paketų asortimentą, sumažino „žmogiškąjį faktorių“ gamyboje bei sumažino laminuotų stiklų atraižų kiekį (sumažėjo gamybinių atliekų).

2016 m. UAB „Bodesa“ pradeda įgyvendinti ES finansuojamą projektą

UAB „Bodesa“ pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Modernių technologijų diegimas UAB „Bodesa“ kuriant naujus gamybos pajėgumus“. Įmonės projektas bus vykdomas pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Regio Invest LT+“ ir finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.

Bendra projekto vertė – 6.358.000 Eur.
Paramos suma – 2.100.000 Eur.

Projekto tikslas – įmonės konkurencingumo ir produktyvumo didinimas, diegiant įmonės veikloje modernias technologijas. Projekto metu bus vykdomi statybos ir rekonstrukcijos darbai, išplečiant gamybinių patalpų plotą, įsigyjama nauja kokybiška gamybinė ir programinė įranga, skirta stiklo paketų, vidinių stiklo konstrukcijų gamybai vykdyti.

Projektas prisidės prie naujos produkcijos (laminuotas stiklas, grūdintas stiklas, dažytas stiklas, vidaus patalpų stiklo pertvaros) gamybos procesų inicijavimo ir jau gaminamų produktų gamybos apimčių didinimo. Įgyvendintas projektas leis kurti naujas darbo vietas, ženkliai padidinti įmonės darbo našumą, konkurencingumą, taip sudarydamas prielaidas pasiūlyti Lietuvos ir užsienio rinkoms naujus, kokybiškus ir itin patrauklios kainos gaminius.

 

UAB "Bodesa" tikslai

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS IR DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

UAB “Bodesa” gamindama stiklo paketus, aliuminio - stiklo konstrukcijas, atliekanti langų, durų ,aliuminio - stiklo konstrukcijų montavimo, statybos darbų paslaugas, siekia:
- didinti Klientų, Partnerių ir Savo galimybes efektyviai plėtoti verslą.
- užtikrinti, kad gaminiai ir gamyboje susidarančios atliekos darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai.
- užtikrinti tinkamą darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą.

MŪSŲ TIKSLAI
:

- Vadovautis įsidiegtomis Kokybės Vadybos, Aplinkos apsaugos, Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemomis;
- Stiprinti Klientų bei Darbuotojų pasitikėjimą ir lojalumą Bendrovei;
- Pasiekti užsibrėžtus procesų uždavinius, Bendrovės pelningumą bei veiklos plėtrą;
- Skatinti visą bendrovės Kolektyvą nuolat tobulinti Kokybės Vadybos, Aplinkos apsaugos, Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas;

PRINCIPAI, kuriais mes vadovaujamės siekdami tikslų:
- Bendrovės veiklos efektyvumas ir rezultatyvumas;
- Kokybės, Aplinkos apsaugos, Darbuotojų saugos ir sveikatos Vadybos Sistemų naudingumas; 
- Darbuotojų profesionalumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas ir atsakingumas;
- Kokybė – kiekvieno įmonių grupės Darbuotojo rūpestis ir atsakomybė.

Bendrovės Vadovybė ĮSIPAREIGOJA:
- Prižiūrėti ir nuolat tobulinti Kokybės, Aplinkos apsaugos, Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas pagal LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimus; 
- Inicijuoti nuolatinį Darbuotojų profesinį tobulėjimą, skatinti ir palaikyti Darbuotojų iniciatyvą puoselėjančią veiklos kokybę. 
- Siekti nuolatinio darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimo. 
- Sukurti tinkamas ir saugias darbo sąlygas darbuotojams, užtikrinti socialines garantijas. 
- Identifikuoti galimus pavojus, vertinti ir valdyti profesinę riziką, vykdyti nelaimingų atsitikimų, avarijų ir profesinių susirgimų prevenciją.
- Tobulinti technologijos procesus, diegiant saugos požiūriu pažangias technologijas ir darbo metodus įrengiant darbo vietas, sudarant saugią ir sveiką darbo aplinką, parenkant darbo ir apsaugos priemones, taip pat užtikrinant ekonomišką žaliavų ir energetinių išteklių naudojimą. 
- Sistemingai šviesti ir mokyti darbuotojus, skatinti jų sąmoningumą ir atsakomybę už darbuotųjų saugą ir sveikatą, švarią aplinką. 
- Numatyti ir skirti išteklius, reikalingus Kokybės, Aplinkos apsaugos, Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų palaikymui ir nuolatiniam gerinimui. 
- Laikytis aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų Bendrovės veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų prisiimtų įsipareigojimų;
- Bendradarbiauti su mūsų gaminių pirkėjais ir vartotojais, taip pat su tiekėjais ir subrangovais, siekiant mažinti gaminių medžiagų imlumą;  
- Didinti apimtis gaminamų   produktų ir teikiamų paslaugų, darančių teigiamą poveikį energetinių resursų, skirtų šilumos gamybai, taupymui. 
- Mažinti atmosferos ir vandens taršą, atliekų susidarymą, tausoti gamtos išteklius;

UAB “Bodesa” direktorius Rolandas Gabrielaitis

atgal